Фондация „Инициатива за финансова грамотност“

Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е създадена през 2012. 
Мисията на фондацията е чрез подобряване на финансовата и икономическата грамотност на гражданите позитивно да се повлияе на качеството на живота им.

http://www.financialiteracy.eu/