В първата статия коментирах какво е брутният вътрешен продукт, как се изчислява, от кого се използва и дали е толкова лесно и просто използването му.

Накратко, брутният вътрешен продукт е сборът от частното потребление, държавното потребление

, инвестициите и разликата между износ и внос. Историята му не е дълга, измислен е малко след Голямата депресия като начин за отчитане размера на американската икономика. Критиките към ефективността на БВП формулата като адекватен измерител на размера на една икономика са много и различни, но е факт, че тази формула обективно измерва това, което изчислява. И то може да ни бъде много полезно в управлението на личните финанси.

Къде да открием БВП като индикатор?

Данните за брутния вътрешен продукт се изчисляват от НСИ и могат да бъдат намерени тук. Както споменах в предходната статия, той е изчисляван по три основни методики. Различията като краен резултат обикновено са минимални, макар и по методиките много професионалните икономисти да водят сериозни спорове. В горния линк се виждат ясно разделите към трите методики – производствения метод, метода на доходите и метода на разходите за крайно потребление.

Крайното потребление – ориентир за цените

Едно от най-важните неща, които интересуват всеки човек в управлението на личните му финанси, е нивото на цените в икономиката и по-специално в някои сектори. НСИ изчислява инфлацията по потребителски цени и тя може да бъде следена, но крайното потребление като елемент от БВП  също може да даде важни насоки и информация, като често е и ориентир как ще се развиват цените за в бъдеще.

Влезте в БВП – разходи за крайно потребление на следния линк и свалете екселския файл. Долу в ляво ще видите четири страници. Кликнете върху 1.2.3.1 – там ще намерите разходите за крайно потребление по текущи цени. В таблицата виждате статистиката колко са потребявали различни групи през тримесечията. Погледнете в графата „Общо“ под крайно потребление.

Ако там забелязвате ръст, който се запазва или дори засилва, тримесечие след тримесечие, то е обосновано да очаквате, че цените също ще започнат да се вдигат, а това може да продължи и в бъдеще. Съответно, това може да е индикация, че продуктите, които произвеждате във вашата фирма ще поскъпнат или пък, че продуктите, които купувате като потребител също ще поскъпнат. С всичките важни последствия върху личните ви финанси.

 

Брутото капиталообразуване – ориентир за устойчивия растеж

Въпреки че много от предимно левите икономисти поддържат теорията, че растежът на икономиката може да бъде стимулиран и устойчиво поддържан чрез държавни заеми или печатане на пари и от там повишаване на потреблението, далеч по-добър ориентир за устойчивия растеж на една икономика е брутото образуване на основен капитал.

Отворете същия екселски файл, който свалихте, но отворете страница 1.2.3.3. Погледнете графата „Бруто капиталообразуване” в частта си „бруто образуване на основен капитал”. Тук виждате колко дълготрайни материални (машини, земя, сгради, съоръжения) и нематериални (софтуер, иновации, т.н.) активи са придобили фирмите през последното тримесечие по съпоставими цени на 2010 г. (така че да се елиминират инфлационни или дефлационни ефекти, ако има такива). Отново, ако те устойчиво нарастват, и растежът се засилва, това означава, че производствената база и капацитет в икономиката се разрастват. Съответно, ще се произвежда повече и развитието ще е по-устойчиво с по-високи перспективи за икономически растеж.

Това може да е важно, ако планирате да правите някакви инвестиции или бизнесът ви / компанията, за която работите,  е с  B2B модел, тоест, продавате стоките или услугите си на други бизнеси. Тогава за вас ще е от първостепенно значение дали развитието на бизнеса е устойчиво и капацитетът се разраства или просто растежът на икономиката идва от някакви еднократни държавни стимули или временен пик на потреблението.

 

БВП по производствен метод – как ще се развива секторът, в който работите

Методът на разходите за крайно потребление отразява статистиката за цялата икономика, докато в производствения метод можем да влезем в конкретните индустрии. Това е важно, тъй като всеки от нас е зает в една, две или три индустрии и съответно личните му доходи и заетост зависят предимно или само от тях. Например, за заплатата на един IT специалист е важно как се развива IT индустрията в България. Ако строителството е в криза, това надали ще го интересува много.

Влезте в тримесечните данни за БВП – производствен метод на следния линк. От тук свалете екселския файл. Отворете го и долу вляво влезе в шийт 1.2.1.3. Тук виждате брутната добавена стойност на всеки един сектор в икономиката, изчислена по средногодишни цени на 2010 година (за да се елиминират инфлационни или дефлационни ефекти, ако има такива). Погледнете индустрията, която ви интересува, и вижте как тя се развива на тримесечна база. Ако тази стойност расте и набира скорост, това е добра новина. Ако пък намалява или стагнира, това е лоша новина. Можете да направите референция и с това какъв основен капитал се формира в тази индустрия от метода за разходите за потребление, който споменахме по-горе.