Финансирането на висшето образование става все по-важен въпрос във всяко семейство. Дните на напълно безплатното образование в България вървят към края си, а съществен брой от завършилите гимназия се ориентират към

чужди висши учебни заведения. Осигуряването на достатъчно финанси за всичко това е задача, която невинаги е толкова лесна. За нейното решение има няколко варианта.

Спестявания

Спестяванията са безспорно предпочитаният за мнозинството българи начин за финансиране на разходите по образование. Проблемът тук е, че е възможно те да не стигнат за цялата сума и съответно човек да е принуден да прибегне до някой от другите начини за финансиране. Инвестирането на спестяванията в образование може да не е и най-добрата идея, когато предстои друга инвестиция с обещаваща доходност. Тогава може да е препоръчително да опитате да вземете студентски кредит за образование, а да запазите спестяванията си за другата инвестиция.

Студентски кредит

Студентските кредити в България не са особено изгодни, като само за малки суми до около 5000 лв. е възможно той да бъде изтеглен без поръчител или обезпечение. При по-големите суми ще ви се наложи да преминете през процедура, която до голяма степен наподобява тази за нормален потребителски или ипотечен кредит. Гратисните периоди в българските банки са за около 1-2 години, като някои предлагат и гратисен период за главницата до 4 години.

Нещата стоят коренно различно, ако учите в чужбина и теглите студентски кредит от там. Например, във Великобритания всички студенти имат достъп до кредит от държавата, покриващ на 100% таксите за обучение. Кредитът се получава през държавната компания Students Loans Company, гратисните периоди са повече от щедри, като за студенти от домакинства с по-ниски доходи е възможно да се получат пари и за други разходи. Подобна е ситуацията в Холандия, Белгия, и други западноевропейски държави.

Потребителски кредит от банка

Потребителският кредит от банка е по-често опция за покриване на такси в български университети, тъй като в сравнение със студентските кредити в чужбина е доста по-неизгоден като условия. В България потребителските кредити е по-разумно да се използват за сравнително малки суми до около 20 000 лева, тъй като лихвите са по-високи в сравнение с ипотечните, както и когато възнамерявате да погасите кредита бързо и предсрочно.

Ипотечен кредит

Ипотечният кредит звучи стряскащо за много българи, поради силната връзка между човека и дома в нашата народопсихология. Въпреки това, няма рационална причина защо да се бяга на всяка цена от него и да се отива към потребителски кредит. Като цяло, ипотечният кредит има допълнителни разходи като вписване на ипотека, независима оценка на имот, и т.н., които отсъстват при потребителския кредит. От друга страна, ипотечният кредит е с около 25-30% по-ниска лихва от потребителския. Ето защо, ипотечният кредит е за предпочитане за по-големи суми, които възнамерявате да изплащате плавно и за целия период на кредита.

Що се отнася до лошия случай, не е задължително невъзможността за изплащане на потребителски кредит да ви се размине по-леко, отколкото невъзможността за изплащане на ипотечния кредит. Дори и да сте теглили и да не можете да върнете потребителски кредит, банката ще започне срещу вас процедури, които ще засегнат както доходите ви, така и имуществото ви. Да, няма да могат да вземат жилището ви, ако е единствено, но в случай, че имате каквото и да било друго имущество, ще отговаряте с него.

Бърз потребителски кредит от небанкова компания

Както многократно съм посочвал, в бързите потребителски кредити няма нищо лошо, стига да се ползват по предназначение и човек да си чете внимателно договора. С други думи, ако се ползват за покриване на такса за университет, то бързият кредит трябва да се ползва като бърз кредит – теглите и изплащате до една година. За други ситуации си има банкови кредити.

Продажба на имот

Продажбата на имот за финансиране на образование е почти тема табу в България, основно, поради размяната на физически срещу нефизически актив. Тази размяна изглежда абстрактна и предимно неизгодна за повечето българи. Въпреки това, тя често може да е най-рационалното решение на тази задача. Образованието е инвестиция, която вероятно ще ви носи солиден доход през остатъка на живота ви. Дори средностатистически, при всичките кусури на висшето образование в България, висшето образование носи около 350 лева по-висок доход месечно в сравнение със средното образование. От друга страна, далеч не е сигурно, че имотът ще ви носи доходи или че няма да ви вкара в допълнителни разходи. Реалистично погледнато, перспективите пред цените на недвижимостите в доста български градове не изглеждат добри в краткосрочен и средносрочен план (дългосрочният няма как да бъде предвиден). Например, ако имате къща в икономически неразвита област като Видин, която не използвате и би ви носила само минимален наем, не би трябвало да изпитвате особени сантименти да я продадете и с парите да финансирате образованието си.