Една от най-любимите думички на политиците и икономистите е „БВП“ или брутен вътрешен продукт. Звучи тежко, има много „р-та“, което го прави да звучи и категорично, и придава на говорещия ореол на експертност и познание.

Всички знаем, че БВП е някакъв измерител на икономиката. Но какво точно е брутният вътрешен продукт, наистина ли е толкова простичък за използване термин и защо е важен не само за общата ни култура, но и за организацията на личните ни финанси? На тези въпроси ще отговорим в тази статия.

Какво е БВП?

Брутният вътрешен продукт обикновено се определя като паричната стойност на всички продукти и услуги, произведени в една икономика за определен период. Този период най-често е година, но може да бъде и тримесечие или полугодие. БВП също често се среща като ръст, от порядъка на „3%“ – това означава с колко е нараснал БВП през този период спрямо друг период. Когато чуете процент, винаги си задайте въпроса кой е именно другия период. Например, ако чуете че някой по ТВ каже, че имаме ръст от 2%, имайте предвид, че тези 2% може да са спрямо същия месец през миналата година, спрямо изминалия месец, и т.н. Поради което е много важно да се знае с кой период (месец, тримесечие, година) се прави сравнението.

Брутният вътрешен продукт се изчислява със следната формула:

БВП (GDP) = C + G + I + NX

където:

C е цялото частно потребление в икономиката. Тоест, всички стоки и услуги, които гражданите са си купили за определения период.

G е цялото държавно потребление в икономиката. Тоест, всички стоки и услуги, които държавата и нейните структури са си купили за определения период.

I са инвестициите, т.е. всички инвестиции (например, земя, машини), които фирмите са направили за определения период.

NX е тъй наречения „нетен експорт“ и представлява разликата между износа и вноса в икономиката за определения период (ако износът е повече, той е положителен; затова се счита, че износът е двигател на БВП).

Прост ли е за използване?

Брутният вътрешен продукт нито е прост за използване, нито е толкова прост за смятане. Всъщност, историята му изобщо не е дълга – за пръв път влиза в употреба през 1937 година, когато Саймън Кузнец, икономист от американското статистическо бюро, използва формулата, за да докладва  пред американския Конгрес. БВП като индикатор веднага става любимец на бюрократите и политиците и бързо е възприет от Световната банка и МВФ.

Но БВП не е прост за използване термин, ако искаме да бъдем точни и честни. Към начина му на изчисляване има много критики, като съществуват поне три основни подхода – производствен метод, метод на доходите и метод на потреблението (в зависимост през какво се измерват стоките и услугите). Ако се върнем назад в историята, ще видим, че размерът на икономиката е дебатиран от поне 300-400 години, но винаги е имало спорове около това как да се определи. Например, бащата на съвременната икономика, Адам Смит, е смятал, че не трябва да се включват разходите за отбрана, тъй като те са непродуктивни. През 20-ти век се сблъскват големите икономисти Хайек и Кейнс, които спорят дали размерът на икономиката трябва да се изчислява и съответно стимулира през производството или през потреблението. Съществуват и велики държавници като сър Джон Каупъртуейт, бащата на хонг-конг-ското икономическо чудо, който е бил против изчисляването на БВП и друга икономическа статистика изобщо. Според него, когато гражданите имат свободата да се грижат за себе си и семействата си, когато държавата е защитила собствеността им и не им пречи да преследват мечтите си, икономиката се развива по единствения добър начин и няма нужда да се мери. Съответно, всяка икономическа статистика, според сър Каупъртуейт, била единствено предлог на чиновниците да свършат някоя поразия.

Важен ли е БВП за личните ни финанси?

Както вече казахме, БВП не е толкова прост и праволинеен индикатор, за колкото го смятат почти всички политици и икономисти. Въпреки това, той е индикатор с ясна статистическа формула, който измерва това, което измерва. С други думи, той е обективен. И ако човек е наистина амбициран да управлява разумно личните си финанси, то той е добре да го следи. Защо и как – четете в следващата статия.