Историята на Рада

Рада* е млада жена, която живее и работи в малък областен град. Ето нейната история, разказана на експертите на „Семейни финанси“.

„Преди няколко години се запознах с Божидар*.

Разбирахме се чудесно. Но след известно време нещата  започнаха да се променят. Божидар започна да се оплаква, че бизнесът му не върви. Помоли ме да  му помогна с парите. Настояваше аз да изтегля кредит на мое име,  защото  работя на трудов договор и щяло да бъде по-лесно. Съгласих се, въпреки че не ми се искаше. Той обеща да дава пари за вноските. Имах му доверие, все пак бяхме дълго време заедно и планирахме да се оженим в скоро време.  Взех кредита и му дадох парите. Нямаше големи проблеми с изплащането до момента, в който се разделихме - той реши, че не иска да сме заедно повече. Престана да дава пари за вноските, каза ми, че няма как да го накарам да го прави. Моята заплата не е голяма и е много трудно да заделям за изплащане на кредит, който дори не съм ползвала.“

 

Въпросът на Рада към „Семейни финанси“

„Трябва да ли аз плащам кредита при положение, че съм дала парите на друг човек и че сме имали уговорка той да поеме плащането на вноските.  Дали има начин да накарам банката да си търси парите от човека, който реално ги е взел?“

 

Съветът на „Семейни финанси“

Независимо от това кой ползва средствата, отпуснати по даден кредит, отговорност за изплащането му носи кредитополучателят.  Вие сте подписали договора за кредит и съответно банката (кредитната институция) ще изисква  именно от вас, а не някой друг, да изпълнявате ангажиментите си по договора.

Ще се наложи да организирате финансите си така, че да сте в състояние да обслужвате кредита.  Пледлагаме ви няколко варианта, които бихте могли да обмислите, за да си помогнете при изплащането на задължението си.

-Предоговаряне на условията по  кредита

 Част от възможностите са да се промени срока на кредита и да се разсрочи, освен ако не е взет за максималния възможен срок. Удължаването на срока на кредита обикновено води до намаляване на месечните вноски. Но общата сума, която ще се върне накрая, ще е по-голяма в сравнение с по-краткосрочния кредит. Друг вариант е да се уговори гратисен период по главницата (няколко месеца, година), през който се плащат само лихвите по заема. Възможно е да се договори намаляване на лихвата  (за определен период).

-Рефинансиране  на кредита

Това, най-общо, означава вземане на нов кредит, с който се погасяват старите задължения. Има смисъл да се направи, ако новият кредит е с по-изгодни условия, например по-ниска лихва, по-нисък Годишен процент на разходите, по-ниски такси или друго.

-„Ударно“ изплащане на кредита

В случай, че имате възможност да мобилизирате допълнителни финансови ресурси, удачен вариант е да погасите кредита предсрочно, дори и с цената на временни лишения.

 

Винаги помнете, че повечето финансови решения имат дългосрочен ефект върху живота ви. Затова не трябва да се вземат прибързано и под влияние на емоциите.  Да теглите кредит на свое име срещу обещанието, че някой друг ще го изплаща, не е особено разумно решение.  Дори и безрезервно да вярвате на този човек, трябва да сте наясно, че от законова гледна точка вие сте отговорен пред кредиторите. Затова, преди да пристъпите към подобно действие, най-малкото, което трябва да направите, е да прецените дали можете самостоятелно да изплащате кредита в случай на необходимост. 

 

Все пак, ако искате да направите подобна услуга на близък човек е добре да го впишете като съдлъжник по кредита, за да не бяга от отговорност и също така предварително  (като превантивна мярка) можете с него да сключите пред нотариус договор за заем, така че той ви дължи пари до размера на лихва и главница. В случай, че не плаща можете да го осъдите на база този договор и ще имате законово основание да си търсите парите от него след време.

 

*Имената и някои незначителни детайли са променени.  Историята е представена с разрешението на реалното лице, обърнало се за съвет към „Семейни финанси“.