• Мравке, искам да си купя мое жилище. Нали разбираш, нямам толкова пари и ще трябва да тегля заем. Какво ще ме посъветваш?
  • Виж, Щурчо, скоро трябва да приемат нов закон. Когато влезе в сила, получателите на кредити като теб ще са по-защитени.
  • Нещо много съществено ли се променя?
  • Не, но банката трябва да ти дава повече информация и да гарантира правата ти на потребител.

След влизането на България в ЕС голяма част от правилата на ипотечното кредитиране се промениха. Все повече се обръща внимание на защитата на потребителите и банките са задължени да предоставят всяка информация за кредита и погасяването му. Скоро трябва да влезе в сила изцяло нов закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. Той е приет от Министерския съвет и е внесен за обсъждане в парламента.

С него няма да има коренна промяна на кредитирането. Целта е правилата в целия ЕС да се уеднаквят, предлагането и получаване на кредити от двете страни на различни държави да стане по-лесно, а потребителите да получават повече и по-точна информация. Законът ще важи за всички ипотечни кредити за граждани, които не са договорени сред ограничен кръг лица при условия, различни от пазарните. Правилата ще важат както за кредитите, отпускани за покупка на жилище, така и за ремонт и други дейности, финансирани чрез ипотекиране на имот.

С новия закон се забранява „дребния шрифт“ на договорите – всички условия трябва да са с един размер и формат на шрифта. Преди да вземете кредита, трябва да ви информират ясно и точно каква ще е лихвата – плаваща, фиксирана, какви са възможностите ви да плащате – вноски, размер, периодичност, условията за предсрочно погасяване и др. Законът няма да промени лихвите, няма и предпоставки с новите правила те да се намалят или увеличат. Предвиждат се,обаче,  по-подробни формули за изчисление на годишния процент на разходите (ГПР). Според банковите експерти това няма как да промени съществено оскъпяването на заемите.

Освен това банката ще е длъжна да посочи какви са рисковете от промени във валутния курс, ако кредитът е във валута, различна от евро и лев. Остава опцията да се откажете от заема –ще имате 14 дни след получаването на проекта за договор и това също трябва да е ясно изписано в условията. Сега срокът е 14 дни след като сключите договора.

В сравнение с потребителските кредити, по ипотечните ще се предоставя повече информация. И за ипотечните тя вече ще е по стандартен европейски формуляр, за да се правят лесно сравнения. Новият закон ще важи и за потребителските кредити над 147 хил. лв, предоставяни за ремонт на имоти, дори когато не са обезпечени с ипотека. 

Като цяло банките ще имат по-строги правила за оценяване на клиентите, както и за изчисляване стойността на имотите. Наша проверка като клиенти показа, че няма да има много голямо завишение на изискванията спрямо сегашните, които банките прилагат. Ако сте със стабилни доходи, надеждни сте при плащания, нямате сериозни предишни просрочия, за вас промени в оценяването няма да има. Банката все така ще ви смята за добър клиент и дори може да намали лихвата спрямо тази, която дава в общия случай. Няма да се променя по същество и начинът  за определяне стойността на имотите. Както и досега, по-ниско се оценяват старите, панелните и неподдържаните жилища. Новите, с качествено строителство, както и добре поддържаните и стабилни стари постройки получават по-висока цена, съответно – може да получите по-голямо кредитиране срещу тях.

Казано накратко – част от нещата, които новият закон предвижда, вече се прилагат на практика от банките. Така че сериозни промени не се очакват. И все пак, е важно да бъдем запознати с новите законови положения, за да можем ефективно да се възползваме от правата си като потребители.