Мнозина от нас имат потребителски кредити  или възнамеряват да ползват такива.. Случва се да възникне проблем и да считаме, че правата ни на потребители са нарушени...

Какво можем да направим и към коя институция може да се обърнем за съдействие?

 

Ето нашите съвети :

 

1.Проверете отново всички детайли по проблемния случай.

  • Важно да се уверите, че проблем наистина има:  независимо дали става въпрос за непълна или непредставена информация за кредита, за повишение на лихвата по кредита, за проблем при предсрочно погасяване или друго.
  • Прочетете внимателно договора или други документи, които имат отношение към случая. Проверете дали сте спазили съответните процедури, срокове, изисквания. Така ще бъдете по-сигурни, че вашите претенции са основателни и проблемът ви ще намери справедливо разрешение.
  • Съберете всички относими към проблемния случай документи.  Направете им  копия,       които можете да прилагате към жалби или писма, а оригиналите пазете при себе си.
  • В случай, че първоначално се опитате да разрешите проблеми си по неофициален път, например чрез разговори – по телефон или на място в офиса на компанията – попитайте за името и позицията на служителя, с когото разговаряте. Трябва да знаете, че не винаги мнението  на отделен служител съответства изцяло  на политиката на компанията. Затова, ако не сте доволен от резултата, най-добре е да поискате писмено официално становище.
  • Ако не се чувствате достатъчно компетентни е разумно да потърсите професионален съвет от юрист, финансов консултант или друг професионалист.

 

2.Подайте жалба в компанията – кредитор

- Кредиторът трябва да има вътрешни правила за приемане на жалби, за решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби на потребители, свързани с предоставянето на потребителски кредити.

- Отговор по вашата жалба трябва да получите в срок до 30 дни.

Доверието на клиентите е  важно за финансовите компании, затова те се стремят да разрешат възникналите спорове.

 

3.Подайте жалба до Комисията за защита на потребителите (КЗП)

- Най-общо, КЗП осъществява контрола по изпълнението на Закона за потребителския кредит . Можете да подадете жалба до тази институция, за да изложите проблема си и потърсите съдействие.

- Важно е в жалбата си да включите следната информация:

  • Вашето име, адрес, контактни детайли. Добре е да знаете, че анонимни жалби и сигнали не се разглеждат;
  • Наименование и адрес на компанията, срещу която подавате жалбата;
  • Ясно и подробно описание на проблема;
  • Приложете копия от документи, имащи отношение към проблема;
  • Не забравяйте  лично да подпишете жалбата.

Жалба в КЗП можете да подадете по електронен път : чрез специално разработена форма на официалната страница на КЗП – www.kzp.bg , на електронната поща на КЗП – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;  по поща с обратна разписка.

 

4.Можете да се възползвате от възможността за извънсъдебно решаване на спорове  чрез  помирителните комисии към  КЗП

Ако считате, че кредиторът не изпълнява задълженията по договора за кредит или в него има неравноправни клаузи, ако не сте доволни от резултата от ваша жалба до кредитора, то можете да сезирате съответната помирителна комисия към КЗП. 

Помирителните комисии са създадени към всички регионални дирекции на КЗП. Чрез тях се дава възможност за извънсъдебно решаване на спорове между потребител и кредитор при неизпълнение на кредитора по договора за потребителски кредит.  В случай, че двете страни по спора се споразумеят, се изготвя писмено споразумение, което има силата на спогодба.

 

5.Винаги съществува възможност да потърсите правата си по съдебен път.

В този случай е най-добре да разчитате на помощта на професионалист – юрист – с опит в областта.