Преди седмица  сте взели кредит, за да направите онзи неотложен ремонт и .... печелите от тотото :)  Или пък ви уволняват :(   Каквито и да са превратностите на съдбата, едно е сигурно –

и в двата случая е най-разумно да се откажете от взетия потребителски кредит!

Дали има такава възможност? Отговорът е „Да“, а условията за това как и кога можете да го направите са описани в Закона за потребителския кредит.

На първо място трябва да знаете, че размерът на кредита има значение – правото на отказ не се прилага за договорите за кредит с общ размер, по-малък от 400 лв.

Ако взетият заем е по-голям, то можете да упражните правото си на отказ в рамките на 14 дни от датата на сключване на договора за потребителски кредит.  Няма нужда да посочвате причина за отказа и не дължите обезщетение или неустойки.

Но има изисквания, които трябва да спазвате по процедурата за отказ от кредит!

  • Трябва  да уведомите кредитора за намерението да се откажете от кредита в рамките на 14 дни от датата на сключване на договора.   В случая не важи обаждане по телефон, например
  • Уведомлението трябва да е направено на хартиен или друг траен носител, до който кредиторът има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство. Най-добре, това да стане чрез писмо до кредитора, на което да бъде поставен входящ номер.
  • Трябва да върнете парите :)  в срок до 30 дни. Това трябва да стане не по-късно от 30 календарни дни от датата на вашето уведомление за отказ от взетия кредит.  В този срок трябва да върнете  главницата, заедно с лихвата, начислена от датата на усвояване на сумата до датата на връщането й.
  • Отказът от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако сте изпълнили гореописаните условия : 1. уведомление до кредитора в писмена форма в срок до 14 дни от сключване на договор за кредит  и 2. връщане на усвоената сума с дължимите за периода лихви в рамките на 30 дни от датата на вашето уведомление до кредитора.
  • Когато сте се отказали от взет кредит по описаната процедура, то не дължите неустойки или обезщетение. Но има и едно изключение : кредиторът  има право на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.

Да вземеш кредит, означава да поемеш отговорност, често дългосрочна. Ако, прецените, че не  е по силите ви да се справите, е по-добре да вземете мерки още в самото начало с възможността за отказ от кредит, дадена в Закона за потребителския кредит.