Домакински уред, който се чупи бързо, дреха, чието качество не отговаря на етикета, битови сметки със съмнение за надписване, проблем с финансови услуги…

Едва ли има потребител, който да не се е сблъсквал с подобни „находки“. За всички тях може да потърсите правата си по няколко начина – да се разберете с търговеца, да подадете жалба в Комисията за защита на потребителите (КЗП) и да заведете съдебно дело. Първият начин често се оказва неефективен, ако търговецът откаже да признае рекламацията. Воденето на съдебно дело е висок разход, който при по-дребни случаи не си заслужава, а и се изискват пари в аванс, които не всеки би могъл да отдели.

Специалисти по проблеми

Най-бързият начин да „стреснете“ един търговец, е жалба в КЗП. Скоро към държавния орган ще заработят и секторни помирителни комисии, специализирани в различни области -  финанси, енергетика, водоснабдяване и канализация, телекомуникации и транспорт. Идеята на тези секторни комисии е да действат като медиатори между потребители и търговци и да помогнат за намиране на решение, удовлетворяващо и двете страни.

От КЗП са избрали тези области за помирителните комисии, защото се е оказало, че там има натрупани най-много проблеми. Битовите сметки, транспорта и финансите са сектори, в които има много оплаквания, но едва в последните години се водят дела и хората са наясно как да си търсят правата. По данни от омбудсмана Мая Манолова близо 30% от жалбите при нея за миналата година са били срещу доставчици на обществени услуги – топлофикации, електричество, вода.

Безплатно за потребителя

Подаването на жалба и обръщането към секторна комисия не се плаща - както и досега оплакванията в КЗП са безплатни за потребителите. Ако някое оплакване попада извън областите на секторните комисии, то ще се разглежда от обикновена помирителна. Информация за адреса и начина на подаване на жалбата може да получите на телефоните на КЗП - https://www.kzp.bg/kontakti. След като комисиите получат официално одобрение и от Европейската комисия, ще бъде подготвен и канал, по който да се пускат оплакванията.

След като секторните комисии започнат работа, целта е при спорове и двете страни да бъдат доволни. Задължително е да сте потърсили търговеца, преди да се обърнете към помирителна комисия. Ако не успеете да се разберете, тогава пускате оплакване в КЗП. Във всяка от комисиите ще има експерти от съответната област, за да се решават по-лесно казусите. Търговците се присъединяват доброволно към инициативата, но дори и да не желаят да изпратят становище при споровете, КЗП ще образува производство. След като се представят документи и доказателства, експертите ще вземат решение до 90 дни. Предложените решения ще се представят на двете страни и ако те са съгласни, спорът ще се счита за приключен. Образуването на производство няма да е пречка да се заведе и съдебно дело.