Един от най-силните аргументи коментирани в публичното пространство у нас срещу влизането на България в Еврозоната, винаги е бил, че цените щели да скочат двойно.

Противниците на въвеждането на общата валута у нас казват, че това се е случило в Гърция, Испания, Италия и къде ли още не. Причините защо това би станало рядко се обсъждат, като най-често се посочва обменния курс 2 лева : 1 евро и хипотетичното желание на търговците да се проявят като тарикати. Но дори и да не влизаме в икономически и финансови дебати дали и защо тези притеснения са основателни или не, пред нас има простичка възможност да проверим дали твърденията, че в други държави се е получило именно това са верни.

Инфлацията в държавите от Еврозоната е един от най-прилежно измерваните показатели от Европейската статистическа служба – най-малкото, защото тя е в основата на политиката на Европейската централна банка. Двойно увеличение на цените би трябвало да означава около 100% кумулативна инфлация в рамките на двегодишния период за въвеждане на еврото. Ако не бъдем прекалено стриктни във фактологията, нека предположим, че и едно около 50% увеличение на цените би оставило в хората впечатление, че „цените са се вдигнали два пъти“.

Какво, обаче, виждаме в статистиката:

- Гърция влиза в Еврозоната на 1/1/2001 г. а инфлацията през  2001 и 2002 г. е съответно 3.38% и 3.63%.

- Франция влиза в Еврозоната на 1/1/1999, а инфлацията е съответно 0.54%, 1.69% и 1.63% през 1999, 2000 и 2001 г.

- Испания влиза в Еврозоната също на 1/1/1999,  а инфлацията е съответно 2.31%, 3.43% и 3.59% през 1999, 2000 и 2001 г.

- Италия влиза в Еврозоната също на 1/1/1999 година а инфлацията е съответно 1.66%, 2.54% и 2.79% през 1999, 2000 и 2001 г.

Видно от статистиката, потребителските цени в спряганите държави не са се вдигнали съществено при влизането на държавата в Еврозоната. В допълнение, нито една от разглежданите държави не е била във валутен борд, който допълнително стабилизира цените и прави процеса по преминаване далеч по-прогнозируем и безрисков.

Накратко казано, няма никакви факти, които да будят притеснение, че при влизане в Еврозоната, цените у нас ще скочат. Това е просто мит, до голяма степен позволяващ на евроскептиците да изглеждат „експертни“ в дебата за и против общата валута.