Абревиатурата ГПР означава „годишен процент на разходите“. Законът за потребителския кредит дефинира ГПР като процентно изражение на общите разходи по кредита за потребителя

(лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредници за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. С други думи, ГПР включва както лихвите, които се начисляват върху главницата, така и редица други банкови такси и разходи, които по същество увеличават цената на кредита.

Годишният процент на разходите е по-точен измерител на реалната цена, която ще плати кредитополучателят, в сравнение с лихвения процент по дадения кредитен продукт. Това прави ГПР и по-точна база за сравнение, а от там и избор, когато става въпрос за кандидатстване за кредит, който най-точно да съответства на нуждите на клиента. Банките са законово задължени да оповестяват размера на ГПР по предлаганите от тях кредити, като методиката за неговото изчисляване и включените в него компоненти са дефинирани от закона и са уеднаквени за всички институции и продукти.

Друг момент, който много потребители не знаят, е, че наказателните такси и лихви не са включени в ГПР-то. Тоест, когато потребителят разглежда и проучва условията по оферта за кредит,  трябва да обърне и особено внимание на наказателните инструменти, които ще му бъдат приложени, ако забави или просрочи вноска (или наруши друго условие). Повечето случаи на сериозно оскъпяване на потребителски кредити, наблюдавани в телевизионни репортажи, са плод именно на несъразмерни наказателни такси, а не на високи лихви или ГПР. Ако пък потребителят попадне в ситуация, че му се налага огромна наказателна такса, то той трябва да потърси правата си по съдебен път, тъй като законът защитава кредитополучателя от налагане на несъразмерно наказание.

Нужно е да се подчертае, че ГПР може да бъде осезаемо по-висок от годишния лихвен процент по даден кредит – да речем с 2%-3% в сравнение с годишния лихвен процент. Нещо повече, ако годишният лихвен процент по даден кредит е по-нисък от този по втори, от това не следва, че ГПР по първия кредит също е по-ниско от ГПР по втория. Тъй като ГПР е по-пълен измерител на цената на даден кредит, потребителите на кредитни продукти трябва да обръщат голямо внимание на неговия размер, когато правят своя избор.

Представете си, че сте си харесали нова кола, имате 50 000 лева и ви трябват още 30 000 лева. Преглеждате си заплатата, решавате, че ще успеете да ги върнете лесно и отивате в банката си и да поискате потребителски кредит. Личният ви банкер с усмивка на лицето ви казва, че може да ви го отпусне за 24 часа и на много ниска лихва – 8%. За всеки случай, решавате да проверите и в съседната банка. Касиерът ви подава една от промоционалните брошури, където е описан потребителски кредит с лихва от 9%. Ако гледаме само лихвите, очевидно първият кредит би бил по-изгоден. Но в един кредит има и други разходи и ето тук трябва да поискате пълната оферта от всеки банкер, с изрично желание да ви даде крайния ГПР. Имате такса кандидатстване, такса обработка, други такси, годишна такса управление, други годишни такси, можете да имате дори отделна месечна такса управление и други месечни такси.
 

Нека видим как се променя ГПР при различни такси и лихви по двата кредита: 

Размер на кредита: 30 000 лв., срок 24 месеца. 

  • Кредит 1: 8% лихва, такса кандидатстване: 150 лв., такса обработка: 150 лв., други такси: 300 лв., годишна такса управление: 0,5%, ГПР 10,75%
  • Кредит 2: 9% лихва, такса кандидатстване: 50 лв., такса обработка: 50 лв., други такси: 100 лв., годишна такса управление: 0,1%, ГПР 10,15%

Виждате как при разлика в таксите ГПР за кредита с 8% лихва е по-висок от ГПР-то на кредита с 9%. Тоест, за вас би било по-изгодно да вземете потребителски кредит от втората банка, въпреки че той е с 1% по-висока лихва. Тъй като освен лихва, ще платите и други такси, в крайна сметка по втория кредит ще внесете по-малко пари.

Освен таксите, в един кредит има и много други неща, за които трябва да внимавате – промоционалния период и лихва, гратисния период, вида погасителен план, таксите за предсрочно погасяване. Но за тях ще поговорим в някоя от следващите статии.