Доходността по банковите депозити днес в България е вероятно най-ниската за последните 27 години. Повечето банки предлагат срочни депозити с лихва между 1% и 1.5%, а спестовните сметки са с доходност от под 1%. Често 0,25%.

Тоест, ползата от държането на пари на влог в момента се изразява почти само във физическата им сигурност - няма как да ви ги откраднат.

Въпреки всичко това и логиката, че при ниски лихви на депозити и кредити следва увеличение на кредитирането и забавяне на спестяването, в България наблюдаваме продължаващо високо желание на хората да спестяват. И тук идваме до въпроса – как да спестяваме, ако лихвите по депозитите са толкова ниски?

Една от по-сигурните алтернативи, които банките ни предлагат, са взаимните фондове. Казано накратко, това е колективна форма на инвестиция, при която парите ви се управляват от професионални инвеститори. Характерното на взаимните фондове, предлагани от търговските банки, е, че в тях може да се участва с много малки суми. След това набраните от много хора малки или големи суми се инвестират в различни финансови инструменти като държавни облигации, корпоративни облигации, широк спектър акции, активи като метали, петрол или дори земеделски култури.

В зависимост от риска, който сте склонни да поемете, банките с такива предложения ще ви презентират различни взаимни фондове. Например, хората с по-ниска склонност към риск обикновено предпочитат взаимни фондове, които инвестират предимно в облигации на държави с висок кредитен рейтинг и  някои акции на т.н. „сини чипове” компании, като така минимизират риска нещо непредвидено да се случи в само една държава, компания или или сектор. Хората с по-висока склонност към риск могат да предпочетат взаимни фондове, които са специализирани само в един или в малък брой сектори и/или държави и регионални пазари.

Ключовият момент при инвестицията във взаимен фонд е търпението. Тук целта е с малки и постоянни вноски да натрупвате през годините инвестиция, която да се увеличава в периодите на бум и да не загуби много стойност през периодите на икономически спадове. Тъй като внасяте по малко и периодично, парите ви ще имат по-добра защита по време на рецесия и това се вижда ясно при изчисляване на хипотетичната възвращаемост от фонда в период от 10, 15 или дори 40 години. Тоест, когато пристъпвате към тази опция за спестяване, трябва да изберете фонд с инвестиционно портфолио, което ви кара да се чувствате спокойни и от самото начало да очаквате, че в определен бъдещ момент ще има рецесия и стойността на инвестицията ви ще се понижи временно.

Как точно функционира един взаимен фонд и какъв точно фонд би ви допаднал лично на вас, ще обсъдим в следващите статии.